TThép Ống Đúc Phi 60 ASTM A106A53API5LA192A179

Thép Ống Đúc Phi 60 ASTM A106/A53/API5L/A192/A179

 06:47 10/07/2020

Công Ty Thép Thành Dương chuyên cung cấp các loại Thép Ống Đúc Phi 60 ASTM A106/A53/API5L/A192/A179... Ngoài ra chúng tôi chuyên cung cấp Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Đặc, Thép Hộp, Thép Hình có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Châu âu...
Chúng tôi xin cam kết về chất lượng hàng hóa, giấy tờ cũng như hình thước mua bán
Thép Ống Đúc Phi 48 ASTM A106A53API5LA192A179

Thép Ống Đúc Phi 48 ASTM A106/A53/API5L/A192/A179

 04:44 10/07/2020

Công Ty Thép Thành Dương chuyên cung cấp các loại Thép Ống Đúc Phi 48 ASTM A106/A53/API5L/A192/A179... Ngoài ra chúng tôi chuyên cung cấp Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Đặc, Thép Hộp, Thép Hình có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Châu âu...
Chúng tôi xin cam kết về chất lượng hàng hóa, giấy tờ cũng như hình thước mua bán
THÉP ỐNG ĐÚC PHI 42 ASTM A106A53API5LA192A179

THÉP ỐNG ĐÚC PHI 42 ASTM A106/A53/API5L/A192/A179

 08:48 01/07/2020

Công Ty Thép Thành Dương chuyên cung cấp các loại Thép Ống Đúc Phi 42 ASTM A106/A53/API5L/A192/A179... Ngoài ra chúng tôi chuyên cung cấp Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Đặc, Thép Hộp, Thép Hình có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Châu âu...
Chúng tôi xin cam kết về chất lượng hàng hóa, giấy tờ cũng như hình thước mua bán
Thép Ống Đúc Phi 33 ASTM A106/A53/API5L/A192/A179

Thép Ống Đúc Phi 33 ASTM A106/A53/API5L/A192/A179

 22:05 28/06/2020

Công Ty Thép Thành Dương chuyên cung cấp các loại Thép Ống Đúc Phi 33 ASTM A106/A53/API5L/A192/A179... Ngoài ra chúng tôi chuyên cung cấp Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Đặc, Thép Hộp, Thép Hình có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Châu âu...
Chúng tôi xin cam kết về chất lượng hàng hóa, giấy tờ cũng như hình thước mua bán
Thép Ống Đúc Phi 26 ASTM A106A53API5LA192A179

Thép Ống Đúc Phi 26 ASTM A106/A53/API5L/A192/A179

 21:55 28/06/2020

Công Ty Thép Thành Dương chuyên cung cấp các loại Thép Ống Đúc Phi 26 ASTM A106/A53/API5L/A192/A179... Ngoài ra chúng tôi chuyên cung cấp Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Đặc, Thép Hộp, Thép Hình có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Châu âu...
Chúng tôi xin cam kết về chất lượng hàng hóa, giấy tờ cũng như hình thước mua bán
Thép Ống Đúc Phi 21 ASTM A106/A53/API5L/A192/A179

Thép Ống Đúc Phi 21 ASTM A106/A53/API5L/A192/A179

 21:44 28/06/2020

Công Ty Thép Thành Dương chuyên cung cấp các loại Thép Ống Đúc Phi 21 ASTM A106/A53/API5L/A192/A179... Ngoài ra chúng tôi chuyên cung cấp Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Đặc, Thép Hộp, Thép Hình có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Châu âu...Chúng tôi xin cam kết về chất lượng hàng hóa, giấy tờ cũng như hình thước mua bán
Thép Ống Đúc Phi 17 ASTM A106/A53/API5L/A192/A179

Thép Ống Đúc Phi 17 ASTM A106/A53/API5L/A192/A179

 10:55 28/06/2020

Công Ty Thép Thành Dương chuyên cung cấp các loại Thép Ống Đúc Phi 17 ASTM A106/A53/API5L/A192/A179... Ngoài ra chúng tôi chuyên cung cấp Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Đặc, Thép Hộp, Thép Hình có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Châu âu...Chúng tôi xin cam kết về chất lượng hàng hóa, giấy tờ cũng như hình thước mua bán
Thép Ống Đúc Phi 13 ASTM A106 A53 API5L A192 A179

Thép Ống Đúc Phi 13 ASTM A106/A53/API5L/A192/A179

 09:54 28/06/2020

Công Ty Thép Thành Dương chuyên cung cấp các loại Thép Ống Đúc Phi 13 ASTM A106/A53/API5L/A192/A179... Ngoài ra chúng tôi chuyên cung cấp Thép Tấm, Thép Ống, Thép Tròn Đặc, Thép Hộp, Thép Hình có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Châu âu...
Chúng tôi xin cam kết về chất lượng hàng hóa, giấy tờ cũng như hình thước mua bán
Thép Ống Đúc Phi 42, DN32, 114INCH

Thép Ống Đúc Phi 42, DN32, 114INCH

 09:53 23/06/2020

Công Ty Thép Thành Dương chuyên nhập khẩu các loại Thép Ống Đúc Phi 42, DN32, 114INCH có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc…
Hàng hóa có Đầy Đủ CO CQ Bản Gốc, Hóa đơn. Cam kết uy tín, chất lượng về hoàng hóa cũng như giấy tờ.
Thép Ống Đúc API5L

Thép Ống Đúc API5L

 07:01 23/06/2020

Công Ty Thép Thành Dương chuyên nhập khẩu các loại Thép Ống Đúc API5L có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc…
Hàng hóa có Đầy Đủ CO CQ Bản Gốc, Hóa đơn. Cam kết uy tín, chất lượng về hoàng hóa cũng như giấy tờ.
Thép Ống Đúc Mạ Kẽm, Thép Ống Đúc Cắt Theo Quy Cách

Thép Ống Đúc Mạ Kẽm, Thép Ống Đúc Cắt Theo Quy Cách

 07:45 19/06/2020

Thép Ống Đúc Mạ Kẽm, Thép Ống Đúc Cắt Theo Quy Cách - Công Ty TNHH XNK Thép Thành Dương chuyên Cung cấp các loại Thép Ống Đúc Mạ Kẽm, Thép Ống Đúc Cắt Theo Quy Cách.
Thép Ống Đúc STPG370A53API5L

Thép Ống Đúc STPG370/A53/API5L

 10:03 17/06/2020

Công Ty Thép Thành Dương chuyên nhập khẩu các loại Thép Ống Đúc STPG370/A53/API5L có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc…
Hàng hóa có Đầy Đủ CO CQ Bản Gốc, Hóa đơn. Cam kết uy tín, chất lượng về hoàng hóa cũng như giấy tờ.
BẢNG TIÊU CHUẨN THÉP ỐNG ĐÚC

BẢNG TIÊU CHUẨN THÉP ỐNG ĐÚC

 12:04 14/06/2020

Công Ty Thép Thành Dương chuyên nhập khẩu các loại Thép Ống ASTM A106, A53, A192, A179, API 5L X42, X52, X56, X46, X60, X65, X70, X80, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C, S235, S275, S355, A333, A335, CT3, CT45, CT50... GOST, JIS, DIN, ANSI, EN... có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc… Hàng hóa có Đầy Đủ CO CQ Bản Gốc, Hóa đơn. Cam kết uy tín, chất lượng về hoàng hóa cũng như giấy tờ.
THÉP ỐNG HƠP KIM 20CR/ 40CR/ SCM420/ SCM435...

THÉP ỐNG HƠP KIM 20CR/ 40CR/ SCM420/ SCM435...

 11:09 10/06/2020

Công Ty Thép Thành Dương chuyên nhập khẩu các loại Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống,Thép Hộp, Thép Hình Từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc… Hàng hóa có Đầy Đủ CO CQ Bản Gốc, Hóa đơn. Cam kết uy tín, chất lượng về hoàng hóa cũng như giấy tờ.
Thép Ống Đúc Tiêu Chuẩn ASTM A192

Thép Ống Đúc Tiêu Chuẩn ASTM A192

 10:51 10/06/2020

Công Ty Thép Thành Dương chuyên nhập khẩu các loại Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống,Thép Hộp, Thép Hình có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc…
Hàng hóa có Đầy Đủ CO CQ Bản Gốc, Hóa đơn. Cam kết uy tín, chất lượng về hoàng hóa cũng như giấy tờ.
Thép Ống Đúc Chịu Mài Mòn, Chịu Nhiệt, Chịu Áp Lực Cao

Thép Ống Đúc Chịu Mài Mòn, Chiu Nhiệt, Chịu Áp Lực Cao

 11:32 24/05/2020

Công Ty Thép Thành Dương chuyên nhập khẩu các loại Thép Ống Đúc Chịu Mài Mòn, Chịu Nhiệt, Chịu Áp Lực Cao Từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc …Hàng hóa có Đầy Đủ CO CQ Bản Gốc, Hóa đơn. Cam kết uy tín, chất lượng về hoàng hóa cũng như giấy tờ.
Bảng Tiêu Chuẩn - Quy Cách Thép Ống Đúc

Bảng Tiêu Chuẩn - Quy Cách Thép Ống Đúc

 10:27 24/05/2020

Công Ty Thép Thành Dương chuyên cung cấp Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A106, A53, A192, A179, API 5L X42, X52, X56, X46, X60, X65, X70, X80, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C, S235, S275, S355, A333, A335, CT3, CT45, CT50... GOST, JIS, DIN, ANSI, EN. Xuất xứ: Nhật Bản , Nga , Hàn Quốc , Châu Âu , Trung Quốc , Việt Nam… Có đầy đủ CO CQ bản góc , hóa đơn. Cam kết uy tín, chất lượng về hoàng hóa cũng như giấy tờ.
THÉP ỐNG ĐÚC CHỊU MÀI MÒN

THÉP ỐNG ĐÚC CHỊU MÀI MÒN

 11:35 11/05/2020

Công Ty Thép Thành Dương chuyên nhập khẩu các loại Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống,Thép Hộp, Thép Hình Từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc …Hàng hóa có Đầy Đủ CO CQ Bản Gốc, Hóa đơn. Cam kết uy tín, chất lượng về hoàng hóa cũng như giấy tờ.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây