Tấm Đồng Thau C6782, Láp Đồng Thau C6782, Ống Đồng Thau C6782, Đồng Thau Lá C6782

Tấm Đồng Thau C6782, Láp Đồng Thau C6782, Ống Đồng Thau C6782, Đồng Thau Lá C6782

 •   11/06/2021 04:04:00 AM
 •   Đã xem: 15
Công ty Thép Thành Dương chuên cung cấp Tấm Đồng Thau,Láp Đồng Thau, Ống Đồng Thau, Đồng Thau Lá: C2800, C2720, C2700, C2680, C3601, C3602, C3603, C3604, C6782, C6783Ngoài ra chúng tôi còn có thể đúc theo quy cách yêu cầu.
Tấm Đồng Thau C3603, Láp Đồng Thau C3603, Ống Đồng Thau C3603, Đồng Thau Lá C3603

Tấm Đồng Thau C3603, Láp Đồng Thau C3603, Ống Đồng Thau C3603, Đồng Thau Lá C3603

 •   10/06/2021 06:49:00 AM
 •   Đã xem: 9
Công ty Thép Thành Dương chuên cung cấp Tấm Đồng Thau,Láp Đồng Thau, Ống Đồng Thau, Đồng Thau Lá: C2800, C2720, C2700, C2680, C3601, C3602, C3603, C3604, C6782, C6783Ngoài ra chúng tôi còn có thể đúc theo quy cách yêu cầu.
Tấm Đồng Thau C6783, Láp Đồng Thau C6783, Ống Đồng Thau C6783, Đồng Thau Lá C6783

Tấm Đồng Thau C6783, Láp Đồng Thau C6783, Ống Đồng Thau C6783, Đồng Thau Lá C6783

 •   10/06/2021 04:18:00 AM
 •   Đã xem: 11
Công ty Thép Thành Dương chuên cung cấp Tấm Đồng Thau,Láp Đồng Thau, Ống Đồng Thau, Đồng Thau Lá: C2800, C2720, C2700, C2680, C3601, C3602, C3603, C3604, C6782, C6783
Ngoài ra chúng tôi còn có thể đúc theo quy cách yêu cầu.
Gia Công Khung Nhà Xưởng, Khung Kèo Thép, Kết Cấu Nhà Xưởng

Gia Công Khung Nhà Xưởng, Khung Kèo Thép, Kết Cấu Nhà Xưởng

 •   09/06/2021 07:40:00 AM
 •   Đã xem: 14
Kết cấu thép là kết cấu chịu lực của các công trình xây dựng được thiết kế và cấu tạo bởi thép. Đây là loại kết cấu được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng, đặc biệt là trong các công trình xây dựng có quy mô lớn (nhà thép tiền chế) bởi những đặc tính hữu ích của thép.
Gia Công Thép Tấm, Uốn Ống, Gia Công, Thi Công Pano Trụ Quảng Cáo

Gia Công Thép Tấm, Uốn Ống, Gia Công, Thi Công Pano Trụ Quảng Cáo

 •   09/06/2021 06:51:00 AM
 •   Đã xem: 18
Công ty Thép Thành Dương chuyên gia công uông chấn thép tấm, trụ ống quảng cáo, thép làm nhà tiền chế...
Tấm Đồng Thau C3602, Láp Đồng Thau C3602, Ống Đồng Thau C3602, Đồng Thau Lá C3602

Tấm Đồng Thau C3602, Láp Đồng Thau C3602, Ống Đồng Thau C3602, Đồng Thau Lá C3602

 •   07/06/2021 02:23:00 PM
 •   Đã xem: 15
Công ty Thép Thành Dương chuên cung cấp Tấm Đồng Thau,Láp Đồng Thau, Ống Đồng Thau, Đồng Thau Lá: C2800, C2720, C2700, C2680, C3601, C3602, C3603, C3604, C6782, C6783Ngoài ra chúng tôi còn có thể đúc theo quy cách yêu cầu.
Tấm Đồng Thau C3601, Láp Đồng Thau C3601, Ống Đồng Thau C3601, Đồng Thau Lá C3601

Tấm Đồng Thau C3601, Láp Đồng Thau C3601, Ống Đồng Thau C3601, Đồng Thau Lá C3601

 •   07/06/2021 07:24:00 AM
 •   Đã xem: 15
Công ty Thép Thành Dương chuên cung cấp Tấm Đồng Thau,Láp Đồng Thau, Ống Đồng Thau, Đồng Thau Lá: C2720 C2800, C2720, C2700, C2680, C3601, C3602, C3603, C3604, C6782, C6783Ngoài ra chúng tôi còn có thể đúc theo quy cách yêu cầu.
Tấm Đồng Thau C2720, Láp Đồng Thau C2720, Ống Đồng ThauC2720, Đồng Thau Lá C2720

Tấm Đồng Thau C2720, Láp Đồng Thau C2720, Ống Đồng Thau C2720, Đồng Thau Lá C2720

 •   07/06/2021 07:01:00 AM
 •   Đã xem: 17
Công ty Thép Thành Dương chuên cung cấp Tấm Đồng Thau,Láp Đồng Thau, Ống Đồng Thau, Đồng Thau Lá: C2720 C2800, C2720, C2700, C2680, C3601, C3602, C3603, C3604, C6782, C6783Ngoài ra chúng tôi còn có thể đúc theo quy cách yêu cầu.
Đồng Thau Tấm C2600, Giá Đồng Thau Tấm C2600

Đồng Thau Tấm C2600, Giá Đồng Thau Tấm C2600

 •   06/06/2021 03:52:00 PM
 •   Đã xem: 17
Công ty Thép Thành Dương chuên cung cấp Đồng Thau Tấm C2400, C2600, C2680, C2720, C2801, C3604.
Ngoài ra chúng tôi còn có thể đúc théo quy cách yêu cầu.
Đồng Thau Tấm C2400

Đồng Thau Tấm C2400, Giá Đồng Thau Tấm C2400

 •   05/06/2021 03:35:00 PM
 •   Đã xem: 17
Công ty Thép Thành Dương chuên cung cấp Đồng Thau Tấm C2400, C2600, C2680, C2720, C2801, C3604.
Ngoài ra chúng tôi còn có thể đúc théo quy cách yêu cầu.
Đồng C2720, Đồng Tấm C2720, Đồng Tròn Đặc C2720

Đồng C2720, Đồng Tấm C2720, Đồng Tròn Đặc C2720

 •   02/06/2021 05:54:00 PM
 •   Đã xem: 21
Công Ty Thép Thành Dương chuyên nhập khẩu các loại C2800, C2720, C2700, C2680, C3601, C3602, C3603, C3604, C6782, C6783 …
Hàng hóa có Đầy Đủ CO CQ Bản Gốc, Hóa đơn. Cam kết uy tín, chất lượng về hoàng hóa cũng như giấy tờ.
Đồng Thau C2800, Đồng Thau Tấm C2800, Đồng Thau Tròn Đặc C2800

Đồng Thau C2800, Đồng Thau Tấm C2800, Đồng Thau Tròn Đặc C2800

 •   24/05/2021 04:30:00 PM
 •   Đã xem: 43
Công Ty Thép Thành Dương chuyên nhập khẩu các loại C2800, C2720, C2700, C2680, C3601, C3602, C3603, C3604, C6782, C6783 …
Hàng hóa có Đầy Đủ CO CQ Bản Gốc, Hóa đơn. Cam kết uy tín, chất lượng về hoàng hóa cũng như giấy tờ.
Đồng Thau Tấm C2680, Đồng Thau Tròn Đặc C2680

Đồng Thau C2680, Đồng Thau Tấm C2680, Đồng Thau Tròn Đặc C2680

 •   23/05/2021 03:27:00 PM
 •   Đã xem: 46
Công Ty Thép Thành Dương chuyên nhập khẩu các loại C2800, C2720, C2700, C2680, C3601, C3602, C3603, C3604, C6782, C6783 …Hàng hóa có Đầy Đủ CO CQ Bản Gốc, Hóa đơn. Cam kết uy tín, chất lượng về hoàng hóa cũng như giấy tờ.
Đồng Tròn Đặc, Láp Đồng Thau, Láp Đồng Đỏ, Láp Đồng Vàng

Đồng Tròn Đặc, Láp Đồng Thau, Láp Đồng Đỏ, Láp Đồng Vàng

 •   19/05/2021 12:02:00 PM
 •   Đã xem: 47
Đồng Tròn Đặc, Láp Đồng Thau, Láp Đồng Đỏ, Láp Đồng Vàng được Sử dụng trong trang trí, công nghiệp,điện, điện lạnh, điều hòa, dẫn khí ,nước ở nhiệt độ cao...
Thép Tròn Đặc, Thép Tấm, Thép Ống ASTM A108

Thép Tròn Đặc, Thép Tấm, Thép Ống ASTM A108

 •   04/05/2021 05:01:00 AM
 •   Đã xem: 38
Công ty Thép Thành Dương chuyên cung cấp Thép Tròn Đặc, Thép Tấm, Thép Ống ASTM A108 ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thép hợp kim SNCM220, SNCM240, SNCM415, SNCM420, SNCM431, SNCM439, CT3, CT45, CT50, S45C, C45, SKD11, SKD61, SCR420, SCR440, SCM420, SCM 415, SCM435, SCM440... Với đủ độ phi 6, phi 7, phi 8, phi 9, phi 10, phi 12, phi 14, phi 16, phi 18, phi 20, phi 22, phi 24, phi 25, phi 26, phi 27, phi 28, phi 30, phi 32,p62, phi 34, phi 35, phi 36, phi 38, phi 39, phi 40, phi 42, phi 44, phi 46, phi 48, phi 50, phi 52, phi 54, phi 56, phi 58, phi 60, phi 62, phi 64, phi 66, phi 68, phi 70, phi 72, phi 74, phi 76, phi 78, phi 80, phi 80, phi 90, phi 100, phi 120, phi 130, phi 140, phi 150, phi 160, phi 170, phi 170, phi 190, phi 200... Hàng hóa có đầy đủ CO CQ từ nhà máy.,
Thép Tấm Dày 25ly, 25mm

Thép Tấm Dày 25ly, 25mm

 •   08/04/2021 12:06:00 PM
 •   Đã xem: 106
Thép Thành Dương chuyên cung cấp Thép Tấm Dày 25ly, 25mm, dày 2ly, 3ly, 4ly, 5y, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 14ly, 15ly, 16ly, 18ly, 20ly, 22ly, 25ly, 28ly, 30ly, 32ly, 35ly, 36ly, 38ly, 40ly, 42ly, 45ly, 50ly, 55ly, 60ly, 65ly, 70ly, 75ly, 80ly, 85ly, 90ly, 95ly, 100ly, 120ly, 130ly, 150ly, 160ly, 165ly, 200ly, 220ly, . Mác thép SS400, SS300, A36, AH36, Q235 A/B, Q345A/B, A572, S355, S275, S235, CT3...
Thép Tấm Dày 22ly, 22mm

Thép Tấm Dày 22ly, 22mm

 •   06/04/2021 09:48:00 AM
 •   Đã xem: 100
Thép Thành Dương chuyên cung cấp Thép Tấm Dày 22ly, 22mm, dày 2ly, 3ly, 4ly, 5y, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 14ly, 15ly, 16ly, 18ly, 20ly, 22ly, 25ly, 28ly, 30ly, 32ly, 35ly, 36ly, 38ly, 40ly, 42ly, 45ly, 50ly, 55ly, 60ly, 65ly, 70ly, 75ly, 80ly, 85ly, 90ly, 95ly, 100ly, 120ly, 130ly, 150ly, 160ly, 165ly, 200ly, 220ly, . Mác thép SS400, SS300, A36, AH36, Q235 A/B, Q345A/B, A572, S355, S275, S235, CT3...
Thép Tấm Dày 20ly, 20mm

Thép Tấm Dày 20ly, 20mm

 •   23/03/2021 05:48:00 PM
 •   Đã xem: 75
Thép Thành Dương chuyên cung cấp Thép Tấm Dày 20ly, 20mm, dày 2ly, 3ly, 4ly, 5y, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 14ly, 15ly, 16ly, 18ly, 20ly, 22ly, 25ly, 28ly, 30ly, 32ly, 35ly, 36ly, 38ly, 40ly, 42ly, 45ly, 50ly, 55ly, 60ly, 65ly, 70ly, 75ly, 80ly, 85ly, 90ly, 95ly, 100ly, 120ly, 130ly, 150ly, 160ly, 165ly, 200ly, 220ly, . Mác thép SS400, SS300, A36, AH36, Q235 A/B, Q345A/B, A572, S355, S275, S235, CT3...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây